Թանգարանի այցելուների մատյանից


Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Մ.Լեմոնը թանգարանում, 2001 թ.:

Վ.Գուրզադյանը, ԱՄՆ դեսպան Ջ.Օրդվեյը, Գ.Գուրզադյանը թանգարանում, 2003 թ.:
Armenian